نام آدرس تلفن مدیر
ایران-کرج کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران کرج 02632323264 محسن زارعی
ایران-شیراز بلوار پاسداران، نبش خیابان بعثت 07138328100 مجتبی زارعی