Alternate Text

راهنمای نصب

آذر 23, 1399

راهنمای نصب کاشی و سرامیک

راهنمای نصب:

نصب تمیز و دقیق کاشی آسان تر از چیزی است که فکر می کنید. با برنامه ریزی ، آمادگی و توصیه های گام به گام ما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.

 

مرحله 1- سطح را آماده کنید:

اطمینان حاصل کنید که سطوح شما برای حصول بهترین نتیجه، تمیز، صاف و خشک است. همچنین برای ترمیم و تراز کردن مناطق آسیب دیده یا ناهموار وقت کافی داشته باشید.

با بررسی مجدد مطمئن شوید سطح آن از نظر ساختاری، سالم، عاری از موم ، صابون، گریس و هر ماده مزاحم دیگری است.

هر ابزار یا وسیله ای که ممکن است در نصب کاشی تداخل داشته باشند را از سر راه بردارید و چارچوب های درب را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که کاشی هنگام نصب دارای فضایی صاف و بدون ممانعت است.

شناسایی این عوارض احتمالی از قبل به شما کمک می کند تا نصب شما با سهولت اجرا شود.

مرحله 2- طرح خود را شروع کنید:

برای یک چیدمان کارآمد، با علامت گذاری نقطه مرکزی هر یک از دیوارهای اتاق شروع کنید. در مرحله بعد ، جهت مشخص نمودن  دقیق مرکز اتاق، خطوط بین نقاط مرکزی دیوار های مقابل را بهم وصل نمایید .

با اعمال تنظیمات مورد نیاز، از ایجاد مربع بی نقص بین نقاط تلاقی اطمینان حاصل نمایید.

با شروع از نقطه مرکزی و به کمک ابزار های ایجاد فاصله (صلیب) جهت یکنواختی فواصل میان کاشی ها ،یک ردیف کاشی را در امتداد خطوط مرکزی در هر دو جهت قرار دهید.

پس از رسیدن به دیوارها ، باید کاشی هایی متناسب با فضای موجود برش دهید. اگر برش های مورد نیاز از نیمی از کاشی کوچکتر است ، می توانید خط وسط را با چسباندن یک خط جدید به اندازه نیمی از کاشی نزدیک به دیوار تنظیم کنید. در صورت لزوم ، برای یک طراحی دقیق ، این مرحله را در امتداد خط وسط تقاطع تکرار کنید.

برای اینکه یک اتاق بزرگ قابل کنترل تر باشد ، هر قسمت را با کشیدن خطوط اضافی به موازات خطوط مرکزی ، به شبکه های کوچکتر 'x 3'  2 تقسیم کنید.

مرحله 3- اعمال چسب:

به عنوان یک قاعده کلی این موضوع را مد نظر قرار دهید که به میزانی مخلوط چسب را آماده کنید که قرار است طی 30 دقیقه مصرف گردد.  با استفاده از قسمت صاف ماله پیشنهاد شده بر روی بسته بندی چسب مصرفی، ¼ پوشش را بر روی سطح یکی از شبکه های مشخص شده و بدون پوشاندن خطوط راهنما پخش نمایید. پس از انجام این کار ، ماله را با زاویه 45 درجه نگه دارید و از قسمت نازک برای شانه کردن چسب در ردیف های ایستاده استفاده کنید. پس از پاک کردن چسب های اضافی، با چیدمانی یکدست از کاشی ها مواجه خواهید شد. به عنوان یک قاعده کلی دیگر، مساحتی از فضای مورد نظر رابه چسب آغشته نمایید که طی 15 دقیقه فرصت چیدمان آن را دارید.

مرحله 4-  برش کاشی ها به اندازه مورد نیاز:

با علامت زدن دقیق اندازه های برش مد نظر بر روی کاشی ها شروع کنید. جهت برش های مورب یا مستقیم میتوان از کاشی بر استفاده نمود. برای هرگونه برش خمیده بهتر است از اره میله ای استفاده گردد. پس ازبرش کاشی ها، با استفاده از سنگ سنباده، قسمت های تیز لبه ها را صاف و نرم کنید.

مرحله 5-  چیدمان کاشی:

حال که سطح را آماده نمودید، طرح چیدمان را مشخص کرده اید، چسب را اعمال نموده اید و کاشی را بریده اید ، برای نصب کاشی کاملاً آماده هستید. ابتدا با نصب کاشی در مرکز اتاق و بخش به بخش شروع کنید و هر شبکه را قبل از حرکت به قسمت دیگر به پایان برسانید.  در هر شبکه بهتر است چیدمان اولین کاشی را از گوشه آغاز کرده و سپس به سمت بیرون حرکت کنید. از ایجاد فواصل یکسان بین کاشی ها با استفاده از فاصله دهنده ها (صلیب و ...) اطمینان حاصل نمایید. پس از نصب یک شبکه به طور کامل، با استفاده از یک چکش ، بلوک چوبی...بر روی کاشی ها ضربه بزنید تا از استحکام و هم سطح بودن آنها مطمعن شوید. برای ظاهری تمیز و آراسته، چسب اضافی را به کمک کاردک از درز کاشی ها و به کمک اسفنج مرطوب از روی کاشی ها پاک کنید. در آخر اینکه حداقل تا 24 ساعت پس از نصب از تردد بر روی آنها خودداری نمایید.

مرحله 6- بند کشی و پر کردن درز کاشی ها:

حال پس از گذشت 24 ساعت، زمان پر کردن درزکاشی ها و بند کشی می باشد. پس از مطالعه دقیق توضیحات و تذکرات روی بسته های مواد بند کشی، مقداری از مخلوط بندکشی اماده نمایید که قرار است طی 30 دقیقه مصرف گردد. همان طور که فاصله دهنده های میان کاشی را بر می دارید و مواد بند کشی را روی سطح کاشی پخش میکنید، با استفاده از یک ماله پلاستیکی، مواد را به درز کاشی ها و فواصل موجود هدایت کرده وبا لبه آن مواد اضافی را فورا از سطح کاشی بردارید. پس از گذشت 15 الی 20 دقیقه از یک اسفنج مرطوب برای پاک کردن هر گونه باقیمانده از سطح و صاف کردن مواد استفاده کنید. حتماً اسفنج خود را مرتبا بشویید و در صورت لزوم آب را عوض کنید.

 پیش از گذشت 72 ساعت، از قرار دادن اجسام سنگین و تا سه هفته از اعمال جلا دهنده ها بر روی سطوح کار شده خودداری نمایید.